Radio Netwerk Nederland heeft recentelijk 46 DAB+ locaties ontmanteld in opdracht van KPN Media Services.
Voorheen fungeerde KPN Media Services als de operator voor DAB kanaal 12C, dat tot 1 september 2023 door de NPO werd gebruikt. Momenteel worden op diverse locaties in Nederland de DAB+ installaties van kanaal 12C verwijderd door Radio Netwerk Nederland.

RNN heeft in bijna heel Nederland extra meetposten geplaatst voor het landelijk DAB+ meetnet. Met dit landelijk meetnet bewaakt RNN voor diverse vergunninghouders verschillende DAB+ netwerken. De informatie uit de ontvangers wordt registreert in het NMS beheersysteem.

Lees verder

Afgelopen maanden hebben we op een aantal masten periodiek onderhoud en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd aan de antennesystemen welke in beheer zijn bij Radio Netwerk Nederland.

Lees verder