Afgelopen maanden hebben we op een aantal masten periodiek onderhoud en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd aan de antennesystemen welke in beheer zijn bij Radio Netwerk Nederland.

Voor de kwaliteit en stabiliteit van de installaties is het belangrijk periodiek de systemen te controleren en onderhouden